เกี่ยวกับ

ผมชื่อมาร์ก เป็นนักเขียน นักพูด โค้ช และนักวางกลยุทธ์ในการใช้ชีวิต

ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในโลก มาร์กจะช่วยให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างดีที่สุดผ่านการบรรยายที่หลากหลายและมีพลัง ในฐานะวิทยากรคนสำคัญ Mark จะช่วยให้คนทุกวัย “สร้างชื่อเสียง” ให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก

มาร์กก่อตั้ง Keynote บริษัทที่จะจุดประกายแห่งความหวังและสร้างพลังในหมู่ผู้นำรุ่นใหม่มากมาย มาร์กมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ให้ตั้งเป้าไว้สูงและทำให้ได้ ด้วยการแนะนำผู้ชมใหม่ๆ ทุกวันให้พยายามเพื่อความสำเร็จ

“คนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนโลกได้ คือคนที่ลงมือทำ”

การรับคำปรึกษาครั้งแรกของคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่าย